Verloop

 

Het huidige voedingspatroon is de basis van het gewenste dieet.

Samen naar een haalbare, blijvende oplossing streven is het doel.

 

> Intake-gesprek ( 1 uur)

 

Tijdens het eerste contact wordt het huidige voedingspatroon overlopen.

Aan de hand van de voedings- en bewegingsdriehoek zoeken we samen naar een aangename haalbare oplossing

omtrent voeding en beweging om jouw doelstellingen te verwezenlijken.

 

> Vervolgconsultaties (20 30 min.)

 

De oplossingen die bij vorige consultaties aan bod kwamen, worden in de verdere consultaties opgevolgd.

Zijn deze echt haalbaar? Wordt de gezonde aanpassing een gewoonte? Wat zijn de probleempunten?

Voel je er jezelf goed bij? Ook tijdens verdere consultaties bekijken we samen jou evolutie en

hoe we deze kunnen behouden en/of aanpakken.

 

De eerste vervolgconsultaties vinden om de 14 dagen plaats.

Daarna wordt dit verlengd tot 1 maand, 3 maanden,

Dit als doel om het nieuwe eet- en bewegingspatroon als gewoonte te aanschouwen. Op deze manier is terugval minimaal.